Kom gratis proberen

Iedereen heeft recht op 3 gratis proeftrainingen.
Tijdens deze proeftrainingen is de zwemmer reeds volledig verzekerd.
Na deze proefsessies kan je beslissen om definitief lid te worden.

Voorwaarden

  • De leeftijd van 10 jaar hebben bereikt
  • Minstens 2 zwemstijlen beheersen

Deze voorwaarden zijn slechts richtlijnen. Hier kan in samenspraak met de trainers van afgeweken worden. De trainers hebben dan ook steeds de volledige eindbeslissing.

Lidgeld

Onze werking loopt telkens van september tot augustus. Zwemmers worden door onze trainers opgedeeld in verschillende groepen.
De opdeling gebeurt op basis van leeftijd en zwemervaring. 
Lidgelden verschillen dan ook van groep tot groep.
Bij inschrijving van een tweede lid uit eenzelfde gezin krijgt men 10 euro korting per extra lid.

Hiervoor krijgt men toegang tot alle trainingen die RDK aanbiedt, volledig begeleid door gediplomeerde trainers. Er kan tijdens de trainingen gebruik gemaakt worden van reddingsmateriaal (reddingsgordel, rescue board, surf ski …) aangekocht door de club.

Lidgelden kunnen gestort worden op onderstaand rekeningnummer
Reddersclub Kortrijk vzw BE63 7775 9470 9908

Reddingsschool

Lidgeld = €130

In onze reddingschool worden kinderen tussen 10 en 14 jaar de basisbeginselen van het reddend zwemmen op een speelse wijze aangeleerd.

Competitiewerking

Lidgeld = €160

In de competitiegroep wordt er toegewerkt naar de verschillende wedstrijden in het reddend zwemmen. Zo leren we de zwemmers verschillende varianten op de reddingstechnieken die in de competitie van het reddend zwemmen worden toegepast.
Weliswaar is deelname aan deze wedstrijden volledig vrijblijvend.

Voor leden die competitie wensen te zwemmen vragen wij om ons een attest van medische geschiktheid, ingevuld door een arts, te bezorgen.

Studenten / Volwassenen

Lidgeld = €85

Onze volwassenwerking probeert zowel ex-competitie zwemmers als recreanten de kans te bieden om de zwemconditie te onderhouden door hen een wekelijkse training aan te bieden onder begeleiding van een gediplomeerd trainer.