Kom gratis proberen

Iedereen heeft recht op 3 gratis proeftrainingen.
Tijdens deze proeftrainingen is de zwemmer reeds volledig verzekerd.
Na deze proefsessies kan je beslissen om definitief lid te worden.

Voorwaarden

  • De leeftijd van 12 jaar hebben bereikt
  • Minstens 2 zwemstijlen beheersen

Deze voorwaarden zijn slechts richtlijnen. Hier kan in samenspraak met de trainers van afgeweken worden. De trainers hebben dan ook steeds de volledige eindbeslissing.

Lidgeld

Onze werking loopt telkens van september tot augustus. Het jaarlijks lidgeld bedraagt 125 euro voor het eerste lid. Een tweede lid van eenzelfde gezin betaalt 120 euro per lid.
Hiervoor krijgt men toegang tot alle trainingen die RDK aanbiedt, volledig begeleid door gediplomeerde trainers. Er kan tijdens de trainingen gebruik gemaakt worden van reddingsmateriaal (reddingsgordel, rescue board, surf ski …) aangekocht door de club.

Lidgelden kunnen gestort worden op onderstaand rekeningnummer
BE63 7775 9470 9908

Competitie

Voor leden die competitie wensen te zwemmen vragen wij om ons een attest van medische geschikheid, ingevuld door een arts, te bezorgen.